Składka członkowska za 2020 rok zgodnie z uchwałą nr 13/WZC/17 z 19 października 2017

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

1. Instytucje publiczne

Samorządy Gminne – 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe – 6.000,00 PLN

Pozostałe instytucje publiczne – 120,00 PLN

2. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą250,00 PLN

3. Organizacje pozarządowe – 60,00 PLN

4. Osoby fizyczne60,00 PLN