W dniu 13 kwietnia br., w Olsztynie, odbyło się spotkanie dla potencjalnych wnioskodawców poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego PROW na lata 2014-2020.

W spotkaniu udział wzięły Lokalne Grupy Działania Województwa Warmińsko – Mazurskiego, które przygotowują się do nowej perspektywy 2021-2027, w tym do napisania wniosku o wsparcie na opracowanie lokalnych strategii rozwoju.