W dniach 17-18 sierpnia 2012r. w Rytwianach (województwo Swiętokrzyskie) odbyło się spotkanie Konwentu Polskich Lokalnych Grup Rybackich.

Przedmiotem spotkania było omówienie odpowiedzi MRiRW w sprawie stanowiska Konwentu dot. konieczności pełnej alokacji środków w ramach budżetu LGR gwarantowanego w umowie z MRiRW, a także podsumowanie wdrażania OSi 4 na terenie poszczególnych sieci LGR. Ponadto Konwent podjął temat wypracowania stanowiska w sprawie miejsca i roli LGR w działaniu na rzecz obszarów zależnych od rybactwa w przyszłym okresie programowania oraz oceny obecnego stanu wdrażania OSi 4 PO RYBY.