Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskami Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” precyzującymi kryteria wyboru operacji „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz zapisy Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2016-2023 w odniesieniu do grup defaworyzowanych.

Załączniki:

Stanowisko zarządu dot kryteriów 1z 2016 bb BD

Stanowisko zarządu dot kryteriów 2z 2016 BD