W dniach 04-05 lipca 2019 r. w Wilkasach odbyło się szkolenie merytoryczne z metodologii questingu. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele 9 gmin z obszaru działania LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

W czasie szkolenia uczestnicy poznali m.in. historię questingu w Polsce i na świecie, dobre praktyki Questingu w Polsce, ranking najlepszych questów w Polsce, metodologie Questingu, proces tworzenia questów, dowiedzieli się także jak opracować zagadki oraz mapy, poznali rodzaje skarbów questingowych oraz sposoby promocji questingu.

W najbliższych dniach zdobytą w czasie szkolenia wiedzę będziemy wykorzystywać w trakcie praktycznych szkoleń na terenie poszczególnych gmin.

Projekt pn. „Questingowy Projekt Współpracy” dofinansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.