W imieniu Organizatora Stowarzyszenia ADELFI zapraszamy na szkolenie w formie ol-line
„Spotkania – jak zaplanować i poprowadzić spotkania w lokalnej społeczności”

Termin i miejsce:
6-7.11.2021 (sobota, niedziela); miejsce: Ełk, ul. Małeckich 3 lok. 36

Trener szkolenia:
Urszula Trubacz – certyfikowany coach ICF, trener i doradca. Wieloletni praktyk zarządzania organizacja pozarządową oraz ekspert w projektowaniu i prowadzeniu procesów rozwojowych.
Czas trwania szkolenia:
6 listopada godz. 9:00-16:00 (z przerwami),
7 listopada godz. 9:00-16:00 (z przerwami)

Zakres tematyczny szkolenia:
• Agenda, wyznaczanie celu spotkania i kontrakt – jako narzędzie do ustalania ram spotkania.
• Elementy udanego spotkania, jak tworzyć bezpieczną przestrzeń dla uczestników.
• Proces grupowy i jego znaczenie dla spotkania.
• Czym jest moderacja i jej elementy.
• Czym jest facylitacja i jej elementy.
• Ćwiczenia praktyczne.

Grupa odbiorców szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, w tym działaczy organizacji pozarządowych, które zastanawiają się nad własną działalnością w obszarze ekonomii społecznej. Zapraszamy również osoby bezrobotne i grupy nieformalne, które szukają swojej drogi zarobkowej, chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą lub chcą się dowiedzieć więcej o ekonomii społecznej.

Tryb zgłoszeń:
Aby się zgłosić należy do dnia 02.11 br. (do godziny 16.00) wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfzhKt9DTU…/viewform…
O udziale w szkoleniu decyduje potwierdzenie od Organizatora.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia wyżywienie i materiały szkoleniowe.
W razie dodatkowych pytań lub niejasności związanych ze szkoleniem prosimy o kontakt z Pauliną Muklewicz, tel. 504-660-490.