Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 5 września 2013r. w Biurze Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” odbyło się szkolenie Beneficjentów w zakresie rozliczania wniosków o płatność w ramach osi 4 Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013 z udziałem przedstawicieli Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

Program szkolenia obejmował:

– omówienie formularza wniosku o płatność,

– rozliczenie operacji a niezbędne załączniki dołączone do wniosku o płatność,

– sposoby poprawnego wydatkowania i rozliczania zaliczki,

– panel dyskusyjny.