Szkolenie „Rybactwo śródlądowe jako narzędzie ochrony ekosystemów wodnych oraz przykład zrównoważonej gospodarki żywymi zasobami wód” 

W dniach 17 – 19 listopada 2010r. w Mikołajkach przedstawiciele Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie”:

Waldemar Thomas

Andrzej Kolasa

Ewa Wysocka

uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Instytut Rozwoju w Klewkach k. Olsztyna. Szkolenie realizowane było w ramach Projektu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” i dotyczyło „Rybactwa Śródlądowego jako narzędzia ochronnego ekosystemów wodnych, a także przykładu zrównoważonej gospodarki żywymi zasobami wód”.

      Program szkolenia dotyczył między innymi:

sytuacji sektora rybackiego w obecnej rzeczywistości,

możliwości pozyskiwania środków finansowych na ochronę środowiska,

problemu eutrofizacji wód śródlądowych,

przeglądu ryb słodkowodnych stwierdzonych w środowiskach wodnych Polski.

Ponadto poruszone zostały problemy dotyczące produkcji rybackiej i roślinnej (hydroponika, akwaponika), ekologicznych problemów rozwoju akwakultury, a także metod regulowania eksploatacji rybacko wędkarskiej jak i etyki w rybołówstwie, wędkarstwie, łowiectwie podwodnym i akwakulturze.

Szkolenie prowadzili wykładowcy z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departamentu Rybołówstwa w Warszawie, Wydziału Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, Katedry Rybactwa Jeziornego i Rzecznego oraz Biologii i Hodowli Ryb, a także wykładowcy ze Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Rybactwa i Ochrony Środowiska „RYB-EKO” w Olsztynie.

Materiały ze szkolenia są dostępne dla zainteresowanych w biurze LGR w Węgorzewie przy ul Portwej 2/3.