UCHWAŁA NR 1/09

Zebrania Założycielskiego stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
„Wielkie Jeziora Mazurskie” z dnia 22.10.2009 roku

§ 1

Działając na podstawie  art. 3 ust 3  i spełniając wymogi art. 9 ustawy  z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach, członkowie założyciele w dniu 22.10.2009 roku w Węgorzewie, postanawiają założyć stowarzyszenie którego pełna nazwa będzie brzmieć: Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” z siedzibą w Węgorzewie przy  ulicy  Portowa 2/3. Za przyjęciem uchwały głosowało ……..uczestników zebrania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia

Przewodniczący zebrania
Sekretarz zebrania