UCHWAŁA NR 4/09

Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
„Wielkie Jeziora Mazurskie” z dnia 22.10.2009 roku

§ 1

Członkowie Założyciele stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zobowiązują Komitet Założycielski do wykonania następujących zadań:

  1. Przeprowadzenia procedury rejestracji stowarzyszenia.
  2. Przeprowadzenia rozmów z potencjalnymi członkami stowarzyszenia sektora publicznego, społecznego i prywatnego,
  3. Przygotowanie i zwołanie pierwszego Walnego Zebrania Członków (WZC) w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty rejestracji LGR w KRS.
  4. Przygotowanie niezbędnych dokumentów na najbliższe WZC w celu przyjęcia nowych członków,
  5. Przygotowanie i przedstawienie na najbliższym WZC projektu Regulaminu działania WZC oraz Zarządu,
  6. Przygotowanie i przedstawienie na najbliższym WZC projektu LSROR,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia

Przewodniczący zebrania

Sekretarz zebrania