Miło nam poinformować, że w dniu 05 lipca 2022r., przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” podpisali umowę o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone na przygotowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. W proces przygotowania nowego dokumentu strategicznego zostanie włączona lokalna społeczność poprzez udział w konsultacjach społecznych, o terminie których będziemy informować.