Zapraszamy do obejrzenia reportażu z uroczystego podpisania umów dotyczących dofinansowania projektów w ramach PROW i PORiM 2014-2020 ——-> reportaż dostępny ——>  tutaj

 Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie projektów odbyło się w dniu 28 lutego 2018 r. w Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach. W wydarzeniu wziął udział pan Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz pani Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Umowy z Marszałkiem podpisało 27 beneficjentów z Województwa Warmińsko – Mazurskiego, w tym 14 z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie”.

Umowy o przyznaniu pomocy zostały podpisane dzięki funduszom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Fundusze te są dostępne dla mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie” w ramach wdrażanej przez tą organizacje Lokalnej Strategii Rozwoju. Podpisanie umów jest ważnym krokiem na ścieżce lokalnego rozwoju dla sektora publicznego, społecznego i gospodarczego.

Dzięki otrzymanemu wsparciu Beneficjenci z naszego obszaru będą mogli m.in. utworzyć nowe przedsiębiorstwa, rozwijać dotychczasowe działalności gospodarcze, istniejącą infrastrukturę: turystyczną, kulturalną i rekreacyjną, a także promować lokalne walory, w tym produkty lub usługi lokalne. W wyniku podpisanych umów zostaną m.in. przeprowadzone działania informacyjno – promocyjne na rzecz rozwijania oferty turystycznej obszaru LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” (grant realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”).