PROGRAM
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”
03 października 2023 roku (wtorek); godz. 12.00
Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach

1. Powitanie uczestników WZC.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór:
a) Przewodniczącego Zebrania
b) Sekretarza Zebrania
c) Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przedstawienie i przyjęcie protokołu WZC z 29.06.2023r. – Prezes.
5. Przedstawienie propozycji zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 – Prezes.
6. Przedstawienie propozycji przystąpienia do Lokalnej Grupy Rybackiej „MAZURY” – Prezes.
7. Przedstawienie propozycji zmiany wysokości składki członkowskiej na lata 2024-2029 – Prezes.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023;
b) przystąpienia do Lokalnej Grupy Rybackiej „MAZURY”;
c) ustalenia wysokości składki członkowskiej na lata 2024-2029.
9. Omówienie spraw bieżących:
a) Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023;
b) Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2029;
c) realizacja projektu współpracy w ramach PO RYBY 2014-2020 „Rozwój Północnego Szlaku Rybackiego poprzez budowę dwóch budynków do obsługi plaży, kąpieliska i przystani” w gminie Pozezdrze i Kruklanki, w partnerstwie z członkami Północnego Szlaku Rybackiego;
d) realizacja projektu „ZMIANY SYSTEMOWE W TWOJEJ ORGANIZACJI – STATUT, KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAISING” w ramach NOWEFIO.
10. Wolne wnioski.
11. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
12. Zamknięcie obrad.