Serdeczne życzenia zdrowych, spokojnych, pełnych ciepła i radości
Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym
Nowym Roku
składa

Zarząd i pracownicy Biura
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
„Wielkie Jeziora Mazurskie”