Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naboru nr 3/2023:

Wsparcie budowy lub wyposażenie w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających lub prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru – podjęcie działalności gospodarczej

Protokoły z posiedzeń Rady:

  • 21 września 2023r.
  • 23 października 2023r.
  • 25 październik 2023r.