Zapraszamy do podzielenia się opinią na temat strategii terytorialnej Partnerstwa „Partnerstwo Gmin Węgorzewo, Pozezdrze oraz Powiatu Węgorzewskiego motorem rozwoju lokalnego”

Aktualnie trwają prace nad strategią, które tworzą Gmina Węgorzewo, Pozezdrze oraz Powiat Węgorzewski.
Zapraszamy Państwa do aktywnego współtworzenia tego ważnego dla Partnerstwa dokumentu!
Uwagi, opinie można przesłać na adres promocja@wegorzewo.pl lub złożyć w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie ul. Zamkowa 3. (w sekretariacie na I piętrze)
Na Państwa opinie zespół autorski czeka do 26.09.2021r.

  1. Strategia_CWD_Partnerstwo Gmin Węgorzewo, Pozezdrze, Powiatu Węgorzewskiego_15.09.2021
  2. Formularz do zgłaszania uwag do strategii