Wszystkie formularze dostępne są na stronie internetowej ARiMR w zakładce Pobierz wnioski:

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie) Poddziałanie 19.2 Premie – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Portal Gov.pl (www.gov.pl) 

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne) Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Portal Gov.pl (www.gov.pl) 

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych (Granty) – Poddziałanie 19.2 Granty – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Portal Gov.pl (www.gov.pl) 

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020: Księga wizualizacji i logotypy – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Portal Gov.pl (www.gov.pl)