Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich mające siedzibę na terenie województwa warmińsko – mazurskiego do udziału w projekcie pn. MOCna SIEĆ realizowanym przez Stowarzyszenie Teraz My.

Głównym celem projektu jest utworzenie wojewódzkiej sieci Kół Gospodyń Wiejskich jako forum współpracy i silnej marki KGW w regionie. Dla KGW, które przyłączą się do sieci przygotowano cykl edukacyjny, otwarte szkolenia, spotkania, doradztwo, kompleksowe wsparcie merytoryczne, pomoc w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków dotacyjnych, animacje.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą – > strona projektu