Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza na bezpłatne webinarium „Instrumenty zwrotne w ramach Funduszy Europejskich na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej”.

Spotkanie adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych pozyskaniem wsparcia na rozpoczęcie oraz  rozwój działalności gospodarczej. Na spotkaniu przedstawione zostaną warunki udzielania preferencyjnych pożyczek z Funduszy Europejskich.

Termin: 19 marca 2021 r. w godzinach  10.00- 10.40,

Miejsce: Platforma Cisco Webex Meetings

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest:

Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego  na adres: lpielk@warmia.mazury.pl do 18 marca 2021 r. do godz. 13:00 i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (19 marca 2021 r.).

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Więcej informacji

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku: tel. 87 610 07 77, 87 734 11 10/09,  e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Załączniki:

  1. Agenda 19.03.2021
  2. Formularz zgłoszeniowy