Seminarium Ekonomia Społeczna

02 marca 2017

 W miniony piątek (24 lutego br.) w Olsztynie przedstawiciele Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” wzięli udział w seminarium p.t. „Ekonomia społeczna Warmii i Mazur”, które zostało przygotowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Ideą spotkania było zainicjowanie dyskusji na temat możliwości szerszego włączenia podmiotów ekonomii społecznej w działania na rzecz rozwoju turystyki Warmii i Mazur. Dzięki przeprowadzonym panelom dyskusyjnym w czasie seminarium możliwa była wymiana doświadczeń. Trafność doboru prelegentów pozwoliła na interesujące zaprezentowanie dobrych praktyk funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej związanych z rozwojem turystyki.