UWAGA!!!

Przedłużono termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu do 30 kwietnia 2023 roku.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą kampanię fundraisingową, która była realizowana na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego w okresie 01 września 2021 – 31 grudnia 2022 roku.

Dla kogo:

  • organizacji pozarządowych
  • kół gospodyń wiejskich
  • grup nieformalnych

Celem konkursu jest poznanie i pokazanie najciekawszych i najbardziej efektywnych kampanii fundraisingowych na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego, a także:

  1. a) nagrodzenie najciekawszych i najbardziej efektywnych inicjatyw,
  2. b) promocja aktywnych organizacji/ KGW/ grup nieformalnych,
  3. c) zachęcenie lokalnej społeczności do pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł,
  4. d) wzmocnienie rozwoju aktywności społecznej.

Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2023r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w kwietniu br. na stronie internetowej www.mazurylgr.pl w zakładce NOWEFIO.

Do pobrania: